İdari Personel

Ahmet Şahin
Fakülte Sekreteri 
 
                
Cengiz IŞKIN      İnci ALTIN      Zeki KARADAĞ   Ayşe ŞEREF
Ayniyat - Tahakkuk   Yazı işleri- Personel İşleri   Gazetecilik
Bölüm Sekreteri
  Dekan Sekretei
 
   
Gamze ÇABUK BAL            
Halkla İlişkiler ve Raklamcılık
Bölüm Sekreteri
       

Sürekli İşçi Personel
 
   
Hasan ERTEM   Vesile AYDIN   Esra Yılmaz ÇALIK
Temizlik Görevlisi   Temizlik Görevlisi   RTS Bölüm Sekreteri