Komisyonlar

 
 Satınalma İşleri ve Bütçe Hazırlama
Prof. Dr. Bahar YALIN    Başkan
Ahmet ŞAHİN Üye
Cengiz IŞKIN            Üye
Ayşe ŞEREF              Yedek Üye
Cengiz IŞKIN            Bütçe Hazırlama, Bütçe Dağılımı
 
Muayene Kabul Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emir YILDIZ         Başkan
Zeki KARADAĞ Üye
Ayşe ŞEREF  Üye
Cengiz IŞKIN            Yedek Üye
 
 İç Kontrol Komisyonu
Prof. Dr. Bahar YALIN    Başkan
Doç. Dr. Yavuz BAYRAM               Üye
Dr. Öğr. Üyesi Gülcan ŞENER         Üye
Ahmet ŞAHİN (Fak.Sek.)     Üye
Gamze ÇABUK BAL (Bilg. İşlet.)   Üye
 
 Risk Belirleme Ekibi
Prof. Dr. Çiğdem ŞAHİN BAŞFIRINCI     Koordinatör   
Arş. Gör. Dr. İbrahim Ethem ERDİNÇ Üye
Gamze ÇABUK BAL (Bilg. İşlet.)   Üye
 
 Müfredat Geliştirme  Komisyonu
Prof. Dr. Çiğdem ŞAHİN BAŞFIRINCI     Başkan
Prof. Dr. Bahar YALIN        Üye
Doç. Dr. Şule Yüksel ÖZMEN Üye
 
 Akreditasyon Kurulu
Prof. Dr. Şahinde YAVUZ               Başkan
Prof. Dr. Bahar YALIN        Üye
Doç. Dr. Aynur KÖSE Üye
 
 Etik Kurulu
Prof. Dr. Şahinde YAVUZ               Başkan
Prof. Dr. Bahar YALIN        Üye
Doç. Dr. Şule Yüksel ÖZMEN         Üye
 
 Uyum Komisyonu
Prof. Dr. Bahar YALIN        Başkan
Prof. Dr. Çiğdem ŞAHİN BAŞFIRINCI     Üye
Doç. Dr. Şule Yüksel ÖZMEN         Üye
 
 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Staj Komisyonu
Prof. Dr. Çiğdem ŞAHİN BAŞFIRINCI     Başkan
Prof. Dr. Şahinde YAVUZ   Üye
Öğr. Gör. Dr. Özer SİLSÜPÜR        Üye
 
 Gazetecilik Bölümü Staj Komisyonu
Doç. Dr. Şule Yüksel ÖZMEN         Başkan
Doç. Dr. Aynur KÖSE Üye
Doç. Dr. Yavuz BAYRAM   Üye
 
 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ERASMUS , FARAVE MEVLANA Koordinatörü
Prof. Dr. Çiğdem ŞAHİN BAŞFIRINCI
 
 Gazetecilik Bölümü ERASMUS, FARABİ VE MEVLANA Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Esin GHADIANI
 
 İletişim Araştırmaları Dergisi Editörü
Doç. Dr. Şule Yüksel ÖZMEN
 
 Fakülte Seçim Kurulu
Prof. Dr. Çiğdem ŞAHİN BAŞFIRINCI
Prof. Dr. Bahar YALIN
Dr. Öğr. Üyesi Gülcan ŞENER
 
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğrenci Seçim Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Gülcan ŞENER
Öğr. Gör. Dr. Özer SİLSÜPÜR
Arş. Gör. Murat TOPAL
 
 
 Gazetecilik Bölümü Öğrenci Seçim Komisyonu
Doç. Dr. Yavuz BAYRAM
Doç. Dr. Şule Yüksel ÖZMEN
Arş. Gör. Dr. Aygün ÖZSALİH
 
 Fakülte Tanıtım Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emir YILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GENÇALP
Öğr. Gör. Dr. Özer SİLSÜPÜR
Öğr. Gör. Aytaç Burak DERELİ
Arş. Gör. Murat TOPAL
 
 Akademik Birim Özürlü Öğrenci Temsilcisi
Arş. Gör. Dr. Aygün ÖZSALİH
 
 
 Sportif Faaliyetlerden Sorumlu Akademik Danışman
Arş. Gör. Dr. İbrahim Ethem ERDİNÇ
Arş. Gör. Murat TOPAL
 
Sayım Komisyonu
Prof. Dr. Bahar YALIN
Ahmet ŞAHİN (Fak. Sek.)
Zeki KARADAĞ (Şef)
 
 Akademik Danışma Komisyonu
Prof. Dr. Çiğdem ŞAHİN BAŞFIRINCI
Prof. Dr. Bahar YALIN
Doç. Dr. Şule Yüksel ÖZMEN
 
Stratejik Plan Bilgi Sistemi Veri Girişi
İletişim Fakültesi Dekanlık Birimi Arş. Gör. Betül KARADENİZ
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü         Öğr. Gör. Dr. Özer SİLSÜPÜR
Gazetecilik Bölümü    Arş. Gör. Dr. Aygün ÖZSALİH
Radyo - TV ve Sinema Bölümü Öğr. Gör. Sibel AK
 
 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (20. Maddesi) Gereğince Çalışan Temsilcisi Olarak Görevli Personel
Arş. Gör. Dr. Aygün ÖZSALİH
 
 Acil Durum Planlarının Hazırlanmasında Çalışacak Destek Elemanı
Esra YILMAZ ÇALIK (Sürekli İşçi)
 
 Ödenek Takip Uygulaması 
Cengiz IŞKIN (Programcı – Taşınır Kayıt Yetkilisi)