Medya Merkezi Birim Koordinatörleri

Uygulama Birimleri Birim Koordinatörleri E-Posta
Medya Merkezi Koordinatörlüğü
Doç. Dr. Emre Ş. ASLAN emresaslan@trabzon.edu.tr
Reklam ve Halkla İlişkiler Ajansı
       Arş. Gör. Murat TOPAL mtopal@trabzon.edu.tr
Haber Merkezi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emir YILDIZ   mehmetemiryildiz@trabzon.edu.tr 
Prodüksiyon
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GENÇALP hgencalp@trabzon.edu.tr
Radyo
Öğr. Gör. Aytaç Burak DERELİ    abdereli@trabzon.edu.tr