İletişim Fakültesi

Tarihçe

Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’nün talebi üzerine, YÖK ve MEB’in (09.06.2003 gün ve 14407 sayılı yazısı ile) uygun  bulması  sonucu,  “28.03.1983"  Tarihli  ve  2809  Sayılı  Kanunun  Değişik  Ek  30. Maddesine göre Bakanlar Kurulunca, 17.06.2003 tarihinde alınan kararla (Karar Sayısı:2003/5782) kurulmuştur. İletişim Fakültesi, İletişim Fakültesi olarak Türkiye’de 25’inci, Devlet üniversiteleri dikkate alındığında 16’ncı sırada, ve KTÜ’nün 19’uncu fakültesi olarak resmen kurulmuştur. Fakültemiz 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 sayılı kanun ile Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden ayrılarak Trabzon Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermeye başlamıştır. 

Fakülte, Ankara’nın doğusunda 4’üncü, Karadeniz Bölgesinde ise ilk İletişim Fakültesi olmuştur. 2003   yılında, İletişim   Fakültesi’nin   bölüm   temelindeki  yapılandırılması, ülkemizde eğitim vermekte olan diğer iletişim fakültelerinin akademik yapısına paralel bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bu yapılandırmaya göre İletişim Fakültesi; Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Gazetecilik, Radyo Televizyon ve Sinema olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü: Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 05.12.2003 tarihli kararları ile kurulması kara verilen Halkla İlişkiler ve Reklamcılık  Bölümü 16.03.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunda görüşülerek YÖK başkanlığının olurları ile 2007-2008 yılında eğitime hayatına başlamıştır.

 

Gazetecilik  Bölümü:  Yükseköğretim  Yürütme  Kurulunun  05.12.2003  tarihli  kararları ile kurulmasına karar verilen Gazetecilik Bölümü; 25.05.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunda görüşülerek YÖK başkanlığının olurları ile 2011-2012 yılında eğitime  hayatına başlamıştır.

 

Radyo-TV ve Sinema Bölümü: Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 05.12.2003 tarihli kararları, Radyo-TV ve Sinema Bölümü, öğretim elemanı ve teknik donanımın eksikliği nedeni ile eğitim-öğretim hayatına henüz başlamamıştır. 

 

 

Menüyü Kapat