İletişim Fakültesi

Dekan'ın Mesajı

İnsanlığın başlangıcından bu yana bireyler duygu ve düşüncelerini çeşitli yöntemlerle başkalarına anlatma eğilimi içerisinde olmuştur. İletişim olarak adlandırılan bu eğilim, her zaman insanlığın en temel ihtiyaçlarından birisi olagelmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan olağanüstü değişim ve dönüşüm sürecine bağlı olarak, her alanda olduğu gibi, iletişim yöntemleri ve araçlarında da önemli değişimler yaşanmıştır. İletişim alanında yaşanan bu değişimin getirdiği yenilikleri takip etme, bunların belli kural ve ilkelere göre etkili ve verimli bir şekilde kullanabilme ihtiyacı kendini iyice hissettirmeye başlamıştır. Bu ihtiyaç, iletişim hizmetini sağlayan kurumsal yapı ve organizasyonların yanı sıra, bu yapının kurallarını ortaya koyan hukuki düzenlemeleri de beraberinde getirmiştir. Özetlenen bu gelişmelerin doğal bir sonucu olarak ortaya İletişim Fakülteleri, geçmişten günümüze kadar değişime uğrayan iletişim söylem, araç ve tekniklerini öğrencilerine aktarmaya çalışan akademik ortamlardır.

Fakültemiz, genç ve dinamik akademik kadrosuyla iletişim alanındaki gelişmeleri teorik ve uygulamalı düzeyde en iyi şekilde vermeye çalışmaktadır. Bu doğrultuda Fakültemiz, mevcut tüm imkânlarını seferber ederek bir yandan mezunlarının iletişim sektöründe çalışma imkânlarını kolaylaştırmayı bir yandan da iletişim alanında bilimsel bilgi üretimi gayreti içerisinde bulunmaktadır.

Amaç ve hedeflerine ulaşma sürecinde Fakültemiz, her zaman kendisini yenileyerek ilerleme gayreti içerisinde olacaktır. Bu kapsamda önümüzde dönemde tüm paydaşlarımıza stratejik yönetim süreci ile her alanda çıktılarımızı arttırma, böylece ulusal ve uluslar arası alanda saygın bir noktaya gelme ve hepsinden önemli Türkiye’nin kalkınma sürecine azami katkıyı sağlama temel amaçlarımız olacaktır.

Sevgili öğrencilerimiz, Sizlere daha iyi bir gelecek hazırlamak adına yorulmadan çalışacağımıza emin olabilirsiniz. Bu duygu ve düşüncelerle Fakültem adına sizlere sağlıklı, mutlu, başarılı bir gelecek diliyorum.
 
PROF. DR. ERDEM TAŞDEMİR
Menüyü Kapat