İletişim Fakültesi

E-Posta Adresleri

Akademik ve İdari Personele Ait E-Posta Adresleri

 

Unvanı Adı Soyadı e-posta adresi
Prof. Dr. Erdem TAŞDEMİR tasdemir@trabzon.edu.tr
Prof. Dr. Çiğdem Ş.BAŞFIRINCI cbasfirinci@trabzon.edu.tr
Prof. Dr. Şahinde YAVUZ sahindeyavuz@trabzon.edu.tr
Prof. Dr. Bahar YALIN baharerogluyalin@trabzon.edu.tr
Prof. Dr. Şule Yüksel  ÖZMEN syozmen@trabzon.edu.tr
Prof. Dr. Aynur KÖSE akose@trabzon.edu.tr
Prof. Dr. Yavuz BAYRAM yaba@trabzon.edu.tr
Doç. Dr. Emre Şaban ASLAN emresaslan@trabzon.edu.tr
Doç. Dr. Gülcan ŞENER gsener@trabzon.edu.tr
Doç. Dr. Özer  SİLSÜPÜR ozersilsupur@trabzon.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Esin  GHADIANI esinaygun@trabzon.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emir  YILDIZ mehmetemiryildiz@trabzon.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Sibel  KABA skaba@trabzon.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GENÇALP hgencalp@trabzon.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut  ERCAN mahmutercan@trabzon.edu.tr 
Dr. Öğr. Üyesi Aygün  ÖZSALİH aozsalih@trabzon.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Sibel MERT smert@trabzon.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Aytaç Burak DERELİ abdereli@trabzon.edu.tr
Arş. Gör. Dr.  Murat TOPAL mtopal@trabzon.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Bahadır Burak SOLAK b.brksolak@trabzon.edu.tr
Arş. Gör. Betül KARADENİZ betulkaradeniz@trabzon.edu.tr
Fak. Sek.  Zeki KARADAĞ zkaradag@trabzon.edu.tr
Programcı  Cengiz  IŞKIN cengiz.iskin@trabzon.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Ayşe ŞEREF ayse.seref@trabzon.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Serdar BULUT  
Bilgisayar İşletmeni M. Bilal ÖZASLAN  
Halkla İlişliler ve Reklamcılık Bölüm Sekreteri Gamze  ÇABUK BAL gamzecabukbal@trabzon.edu.tr
Gazetecilik Bölüm Sekreteri Esra YILMAZ ÇALIK esra.yilmazcalik@trabzon.edu.tr
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Sekreteri      
 
Menüyü Kapat