İletişim Fakültesi

Misyon ve Vizyon

İletişim Fakültesi Misyon

Atatürk ilkelerine ve ülkesine bağlı ve sosyal sorumluluk sahibi akademisyenlerce bu bilime ait evrensel nitelikteki bilgileri edinmek, yeni bilgiler üretmek, bu bilgileri öğrenciler ve ilgili kurumlarla paylaşmak; iletişim alanında uzman, sorgulayıcı, çözüm üretici, küresel düşünen, hem sosyal bilimci karakterine hem de sektörün talep ettiği donanım ve birikime sahip bir mezun profili ortaya koymak ve gerek iletişim bilimindeki gerekse bağlantılı disiplinlerdeki bilgi birikimine katkı sağlamaktır.
 
İletişim Fakültesi Vizyon

Gerçekleştirmiş olduğu bilimsel araştırmalar ve etkinlikler ile gerek ulusal gerekse uluslararası bilimsel çevrelerce kabul görmüş, alanındaki bilimsel gelişmeleri ilimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarına yönelik çözüm önerilerine dönüştürmek suretiyle üniversite ve sanayi iş birliğini sağlamada öncü, yetiştirmiş olduğu öğrencilerle topluma katkı sunan, oluşturduğu bilimsel ve kültürel atmosfer ile bilimsel değerlerin yanı sıra tüm insanlığın paylaştığı sosyal, ahlaki ve demokratik ve milli değerleri yaşayan ve yaşatan bir kurum olmaktır.
Menüyü Kapat