İletişim Fakültesi

Fakültemizin Değerleri

  • Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi, akademik personel, idari personel ve paydaşlarla diyalog, müzakere ve paylaşıma dayalı bir iletişim ve etkileşim sürecini temel almaktadır.

  • Fakültenin tüm çalışanları, kendi çalışma ve uzmanlık alanı doğrultusunda görev ve sorumluluklarını en iyi biçimde ifa etmeye çalışmaktadır. Söz konusu profesyonel iş bölümünün yanı sıra çalışanlar, özveriyle de hareket etmekte ve farklı konularda birbirlerine yardımcı olmaktadırlar. Dolayısıyla, birim içi ilişki ve iletişim süreçlerinde çalışanlar, çözüm üretmeye odaklı bir anlayışı benimsemektedir.
  • Buna koşut olarak; yönetim, karar alma ve hizmet üretimi sürecinde katılımcı, paylaşımcı, iş bölümüne dayalı ve şeffaf bir yaklaşım esas alınmaktadır. Tüm bunların sentezinde; İletişim Fakültesi demokratik ve katılımcı bir çalışma felsefesine sahiptir.
  • Bunların yanı sıra İletişim Fakültesi için öğrencilerin ve mezunların profili, eğitim-öğretimin kalitesini ve sonuçlarını ortaya koyması açısından özellikle önem taşımaktadır. Bu bağlamda, teorik ve pratik eğitimin birlikteliğinde öğrenci merkezli bir eğitim-öğretim anlayışı benimsenmektedir. Eğitim-öğretim süreci içerisinde öğrencilerin gerek tek olarak gerekse grup çalışması halinde kendi alanlarıyla ilgili çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalara katılması teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bu tarz çalışmalarda elde edilen kazanımlar ve başarılar, hem öğrencilerin hem de fakültenin iletişim sektöründeki tanınırlılığını ve bilinirliğini arttırmaktadır. Bu tablo, öğrencilere mezun olduktan sonra sektördeki iş imkânları açısından da kritik bir referans ve motivasyon kaynağı olmaktadır.
  • Eğitim-öğretimin kalitesi ve sonuçları açısından bir diğer önemli gösterge ise akademik üretim ve dolayısıyla iletişim alanında bilimsel bilgi üretimine katkı sağlanmasıdır. Bu doğrultuda, akademisyenler hem fakülte içerisinde hem de başka üniversitelerdeki meslektaşlarıyla çeşitli konularda ortak çalışmalar ve projeler üretmektedir. Dolayısıyla, fakültedeki akademik kadronun temel yönelimi, alanlarındaki bilimsel bilgi üretimine nitelikli katkılar yapmak ve buna paralel olarak ilgili literatürü ve bilimsel bilgilerini en iyi biçimde öğrencilerle paylaşmaktadır.
Menüyü Kapat