İletişim Fakültesi Dekanlığı

Sıfır Atık Birim Komisyonu

Doç.Dr. Emre Ş. ASLAN Başkan emresaslan@trabzon.edu.tr 0462 455 17 79
Fak. Sek. Ahmet ŞAHİN Üye asahin1235@trabzon.edu.tr 0462 455 14 12
Programcı Cengiz IŞKIN Üye cengiz.iskin@trabzon.edu.tr 0462 455 14 65
Menüyü Kapat