İletişim Fakültesi Dekanlığı

Fakülte Yönetimi

                  

     Prof. Dr. Erdem TAŞDEMİR            Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emir YILDIZ                                                                                                   

                  Dekan                                              Dekan Yardımcısı V.

Menüyü Kapat