İletişim Fakültesi

2023-2024 Öğretim Yılı Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Duyurusu

2023-2024 Öğretim yılında akademik takvim süresince, Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nda belirlenen kontenjan sayısına göre, 01.11.2023 tarihinden itibaren Kısmi Zamanlı Öğrenci çalıştırılacaktır. Aşağıdaki şartları sağlayan, Ön lisans, Lisans, Tezli Yüksek Lisans  ve Doktara öğrencileri Başvuru Formunu doldurarak kendi bölümünde çalışmak isteyen öğrenciler  ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul ve Enstitülerine, Rektörlüğe bağlı birimlerde çalışmak isteyen öğrenciler ise  Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına en geç 30.10.2023 tarihine kadar teslim etmeleri gerekmektedir.  

 

KISMI ZAMANLI ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

 

1-Tezsiz yüksek lisans özel öğrenci hariç olmak üzere Üniversitemize kayıtlı öğrenci olmak.

2-Disiplin cezası almamış olmak

3-Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak.

4-Çalışırken iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak.

5-Yabancı uyruklu öğrenci olmamak.

6-S.K.S.Daire Başkanlığı çalıştırılacak işin özelliği nedeniyle özel koşullar belirleyebilir.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız...

Menüyü Kapat