İletişim Fakültesi

Görev ve Sorumluluklar

1 - Fakülte Sekreterinin Görevleri

2 - Personel Bürosunun Görevleri

3 - Yazı İşleri Bürosunun Görevleri

4 - Dekan Sekreterinin Görevleri

5 - 1 - Bölüm Sekreterinin Görevleri

5 - 2 - Bölüm Sekreterinin Görevleri

6 - Satınalmanın Görevleri

7 - Tahakkuk Şefinin Görevleri

8  - Taşınır Kayıt Yetkilisinin Görevleri

9  - Teknik Bakım Personelinin Görevleri

10 - Bilgi İşlemin Görevleri

11 - Ulaşımdan Sorumlu Personelin (Şoför) Görevleri

12 - 1 - Temizlik İşleri Personelinin Görevleri

12 - 2 - Temizlik İşleri Personelinin Görevleri

12 - 3 - Temizlik İşleri Personelinin Görevleri

13 - Güvenlik Biriminin Görevleri

14 - Baskı Biriminin Görevleri

A - Dekanın Görevleri

B - Dekan Yardımcısının (İdari ve Mali İşlerden Sorumlu) Görevleri

C- Dekan Yardımcısının (Eğitim-Öğretimden Sorumlu) Görevleri

D - 1 - Bölüm Başkanının Görevleri

D - 2 - Bölüm Başkanının Görevleri

D - 3 - Bölüm Başkanının Görevleri

E - 1 - Bölüm Başkan Yardımcısının Görevleri

E - 2 - Bölüm Başkan Yardımcısının Görevleri

E - 3 - Bölüm Başkan Yardımcısının Görevleri

E - 4 - Bölüm Başkan Yardımcısının Görevleri

F - 1 - Anabilim Dalı Başkanının Görevleri

F - 2 - Anabilim Dalı Başkanının Görevleri

F - 3 - Anabilim Dalı Başkanının Görevleri

G - 1 - Öğretim Üyesinin Görevleri

G - 2 - Öğretim Üyesinin Görevleri

G - 3 - Öğretim Üyesinin Görevleri

G - 4 - Öğretim Üyesinin Görevleri

G - 5 - Öğretim Üyesinin Görevleri

G - 6 - Öğretim Üyesinin Görevleri

G - 7 - Öğretim Üyesinin Görevleri

G - 8 - Öğretim Üyesinin Görevleri

G - 9 - Öğretim Üyesinin Görevleri

G - 10 - Öğretim Üyesinin Görevleri

G - 11 - Öğretim Üyesinin Görevleri

G - 12 - Öğretim Üyesinin Görevleri

G - 13 - Öğretim Üyesinin Görevleri

G - 14 - Öğretim Üyesinin Görevleri

G - 15 - Öğretim Üyesinin Görevleri

G - 16 - Öğretim Üyesinin Görevleri

H - 1 - Öğretim Görevlisinin Görevleri

H - 2 - Öğretim Görevlisinin Görevleri

I - 1 - Araştırma Görevlisinin Görevleri

I - 2 - Araştırma Görevlisinin Görevleri

I - 3 - Araştırma Görevlisinin Görevleri

Menüyü Kapat